Vydělávejte na svých webových stránkách.
1. krok
Registrace
a vytvoření účtu
2. krok
Volba reklamní
kampaně
3. krok
Umístění banneru
na Vaše stránky
4. krok
Inkaso
provizí
Registrace Registrujte se a vydělávejte s partnerským / affiliate programem e-smart.cz zdarma, ještě dnes!

Co je partnerský / affiliate program e-SMART a komu je určen?

  • Partnerský / affiliate program e-SMART je internetová aplikace, pomocí níž lze řídit externí internetovou síť partnerů (zprostředkovatelů) pro prodej zboží / služeb nabízených provozovatelem affiliate programu.
  • Partnerský / affiliate program e-SMART je určen pro vlastníky webových stránek, jenž chtějí jejich prostřednictvím vydělávat. Partnerem může být jakýkoliv externí subjekt (fyzická osoba - podnikatel nebo právnická osoba), jenž se zaregistruje do partnerského / affiliate programu e-SMART a souhlasí s obchodními podmínkami programu.
  • Partnerský program e-SMART funguje na principu affilate marketingu (marketingové aktivity odměňované procenty z prodeje výrobků či služeb).

Princip spolupráce

  • Principem spolupráce je zprostředkování obchodu ve prospěch provozovatele affilate / partnerského programu. Zpravidla jde o generaci tzv. leadu (obchodního kontaktu).
  • Odměnou partnerovi za takto zprostředkovaný obchodní kontakt je provize.

Fungování affilate / partnerského programu:

  • Partner, po úspěšné registraci, vytvoření svého účtu a vygenerování unikátního identifikačního kódu, umístí na své webové stránky reklamní plochu/y provozovatele partnerského / affiliate programu. 
  • Dojde-li ke „kliknutí“ na reklamní plochu, je tento „klik“ zaznamenán na partnerově účtu. Vede-li tento „klik“ k vytvoření provozovatelem definovaného leadu (vytvoření obchodního kontaktu), je partnerovi připsána na jeho účet provize. 
  • Výše provize se odvíjí od partnerem zvolené reklamní kampaně (každá kampaň je ohodnocena jinou výší provize). Podrobnosti o výši provize najdete vždy u jednotlivé reklamní kampaně na stránce Aktuální kampaně, případně jsou zobrazené u konkrétní kampaně po přihlášení do partnerského / affiliate programu.
Registrace Registrujte se a vydělávejte s partnerským / affiliate programem e-smart.cz zdarma, ještě dnes!

Jak začít vydělávat?

1.
Jednoduše se zaregistrujte
registrace i používání systému je zdarma
arrow
3.
Umístěte reklamní prvky (bannery)
na své webové stránky
arrow
4.
Sledujte růst vašich příjmů
online v partnerském / affiliate programu